Single roll polishing machine – HZ-Z1S

Thông số kỹ thuật: