MÁY CHÀ NHÁM DẠNG ĐẶC BIỆT – YHS1300Z+X+W+W

 

Thông số kỹ thuật: