MÁY CHÀ NHÁM ĐAI RỘNG-SGJ1300R-R-RPA

Thông số kỹ thuật: