MÁY CƯA – SY-6

 

Thông số kỹ thuật

Phương pháp làm việc: Khi thanh đẩy trở lại, quét bề mặt của tấm để vẽ các đường và chiều dài của tấm, và gửi nó đến máy tính điều khiển để tối ưu hóa.

  1. Chiều dài tối ưu (được tối ưu hóa với vật liệu còn lại ít nhất để đạt được mức sử dụng tối đa của vật liệu)
  2. Thông số kỹ thuật được chỉ định được ưu tiên (ưu tiên độ dài của phôi được chỉ định trong danh sách vật liệu cưa và có thể ưu tiên cho các vật liệu thiếu trong dây chuyền sản xuất)
  3. Cắt cố định (cưa theo thứ tự hóa đơn đặt hàng, chế độ này có thể được sử dụng cho các vật liệu không bị lỗi)
  4. Ưu tiên giá trị (giá có thể được đặt cho các phôi khác nhau trong danh sách cắt và tối ưu hóa được thực hiện dựa trên giá trị tối đa thu được)
  5. Cưa khuyết (chỉ cưa theo vị trí vẽ đường, không tối ưu hóa)
  6. Hỗ trợ bảng Excel nhập hóa đơn vật liệu, hỗ trợ tùy chỉnh định dạng biểu mẫu
  7. Mã vạch có thể được thêm vào danh sách cắt, in mã vạch và đặt mã QR